Chơi quá 180 phút mỗi ngày ảnh hưởng xấu tới sức khỏe