Chơi quá 180 phút mỗi ngày ảnh hưởng xấu tới sức khỏe
17/12: Khuyến Mãi Ngày Vàng, Tưng Bừng Giải Trí

Chào tháng 12, BQT trân trọng thông báo chương trình khuyến mại đặc biệt trong ngày 17/12. Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

13/12: Khuyến Mãi Ngày Vàng, Tưng Bừng Giải Trí

Đồng hành cùng các sự kiện, giải đấu trong tháng 12, BQT trân trọng thông báo chương trình khuyến mại đặc biệt trong ngày 13/12. Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

10/12: Khuyến Mãi Ngày Vàng, Tưng Bừng Giải Trí

Đồng hành cùng các sự kiện, giải đấu trong tháng 12, BQT trân trọng thông báo chương trình khuyến mại đặc biệt trong ngày 10/12. Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

06/12: Khuyến Mãi Ngày Vàng, Tưng Bừng Giải Trí

Đồng hành cùng các sự kiện, giải đấu trong tháng 12, BQT trân trọng thông báo chương trình khuyến mại đặc biệt trong ngày 06/12. Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

03/12: Khuyến Mãi Ngày Vàng, Tưng Bừng Giải Trí

Chào tháng 12, BQT trân trọng thông báo chương trình khuyến mại đặc biệt trong ngày 03/12. Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

29/11: Khuyến Mãi Ngày Vàng, Tưng Bừng Giải Trí

Đồng hành cùng các sự kiện, giải đấu trong tháng 11, BQT trân trọng thông báo chương trình khuyến mại đặc biệt trong ngày 29/11. Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

26/11: Khuyến Mãi Ngày Vàng, Tưng Bừng Giải Trí

Đồng hành cùng các sự kiện, giải đấu trong tháng 11, BQT trân trọng thông báo chương trình khuyến mại đặc biệt trong ngày 26/11. Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

22/11: Khuyến Mãi Ngày Vàng, Tưng Bừng Giải Trí

Đồng hành cùng các sự kiện, giải đấu trong tháng 11, BQT trân trọng thông báo chương trình khuyến mại đặc biệt trong ngày 22/11. Chúc các bạn chơi game vui vẻ!